Szent háromnap és húsvét a kollégiumban

2017. április 13., nagycsütörtök

Nagycsütörtökön délután 6 órakor ünnepeltük az utolsó vacsora emlékét a Szent Ignác templomban. A főcelebráns P. Dartman volt, aki prédikációjában az eukarisztiáról elmélkedett: a kenyér és a bor megváltoznak Jézus kezei között, de nem kevesebbek, hanem egyenesen többek lesznek. A prédikáció után P. Rektor 7 első éves kollégista lábát mosta meg Kolë Dedaj és Michael Opara diakónusok segítségével.

A templomból hazatérve a 8 órai vacsora után kezdetét vette a házban a silencium, és az egész éjen át tartó szentségimádás az 5. emeleti kápolnában. A szorgalmas kiscsoportok ezen az estén végiglátogathattak néhány római templomot, megtekintendő az utolsó vacsora emlékére elkészített kompozíciókat, lélekben követve aztán a Mestert a Getszemáni kertbe, majd a fogságba is.

 

2017. április 14., nagypéntek

A szentségimádás reggel fél 8-kor ért véget.8 órakor imádkoztuk a sötétzsolozsmát Jeremiás siralmaival a kollégium templomában, délután 3-kor pedig az Úr szenvedésére és halálára emlékező liturgiáját végeztük, melyet Christoph Butschak vezetett. Egy újítás került bevezetésre ebben az évben, miszerint a kereszthódolathoz korpusz nélküli keresztet használtunk –így juttatva még jobban kifejezésre a mai napon ünnepelt misztériumot, a kereszt titkát.

Ezen az estén volt lehetőség a keresztutat a Kolosszeumnál a Szentatyával közösen végigjárni, de a házban is, délelőtt és délután, több spontán keresztút szerveződött.

 

2017. április 15., nagyszombat

A nagyszombat, a nap természetének megfelelően, viszonylagos eseménytelenségben folyt le. Közösen a sötétzsolozsmát végeztük P. Heck vezetésével. Az étkezések teljes szilenciumban zajlottak.

 

Nagyszámú hívők közösségében vette kezdetét a húsvéti vigília a Piazza di Sant՚Ignazion a tűz megáldásával. A közös ünneplést Jonas Klur celebrálta, aki ünnepi homíliájában a Szentlélek működéséről beszélt 4 ismert ember életén keresztül bemutatva azt.

Este, jobban mondva éjjel fél 12-kor keződött a hagyományos ientaculum gaudiosum a Gregoriussaalban, ami nemcsak húsvéthétfőig, azaz éjfélig, hanem a nyolcadik nap első sugarainak megjelenéséig tartott.

 

2017. április 16., húsvétvasárnap

A húsvétvasárnapi pápai mise kezdete előtt a kollégium énekkara néhány német húsvéti énekkel kedveskedett a Szent Péter téren összegyűlt hívő tömegnek. Többek között elhangzott: Wir wollen alle fröhlich sein, Gelobt sei Gott im höchsten Thron, und Freu dich, du Himmelskönigin. A régi kedvencek.

Egy római záport, majd az égető nap hevét túlélve a kollégiumban a kék abroszok és a nagyszerű előétel várt ránk a refektóriumban. A festpranzo elfogyasztása után hivatalosan is megkezdődött a húsvéti szünet.