2017. október 9-én, hétfőn este hat órakor imádkoztuk a kollégium templomában az egyház közös esti imádságát, a vesperást, amelynek keretei között Dr. Stefan Heße, Hamburg érseke megáldotta a papjelöltek kelyheit, és elnökölt a diakónusjelöltek eskütételén. Az ima után a hagyományokhoz híven a kandidátusok a szentelő püspökkel együtt kötötték el vacsorájukat a merendában.
Másnap került sor a nagy ünnepre. A Szent Ignác templomban diakónussá szentelődött Blaž Kernel (Koperi Egyházmegye, Szlovénia), Németh István (Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, Magyarország) és Michael Pavlík (Kassai Főehyházmegye, Szlovákia), pappá Maximilian Brandt (Speyeri Egyházmegye, Németország) és Georg Taubitz (Hamburgi Főegyházmegye, Németország). A szentmise után az ünneplő sokaság a kollégium belső udvarában gyűlt össze egy aperitívó, majd a refektóriumban a szentelési ebéd elfogyasztására.
Október 11. természetesen az új- és hálamisék napja volt, melyeket az érintettek Róma különböző templomaiban ünnepeltek.

 

A San Pastore Lovagtermében tartott kóruspróba után, melyet az új karnagy, Kulcsár Dávid vezetett, kezdetét vette a templomban Szent Pastore és Szent Ignác közös ünnepnapján az ünnepi szentmise. Az eucharisztikus ünneplést Kovács György prefektus vezette, Palestrina püspöke, Mons. Domenico Sigalini ugyanis a tavalyi tanév során nyugdíjba vonult.

Szeptember 25-én hétfőn került sor a kollégium első kvázi közös programjára, a régi- és újgermanikusok közötti focimeccsre San Pastore stadionjában: az eredmény ezúttal döntetlen, 1-1.
A játék fáradalmait kipihenve másnap hajnali 5-kor már ébren is volt az egész közösség, hogy a Mentorella-zarándoklattal megnyissa az idei tanévet. A szentmisét a Mária-szentélyben P. Norbert Frejek, a ház új ökonómusa mutatta be.
Még e nap estéjén kezdetét vette San Pastoréban az éves rendes lelkigyakorlat.

“Cosa sarebbe?” – kezdte Ilija Dogan prefektus a beszédét a cena festiva pasztája után.

Május 31-án ebben az évben több “utolsó dolog” is történt. A tanév utolsó tanítási napja, az utolsó közös mise napja, mely után elköszöntünk a kollégium gazdasági vezetőjétől, P. Andreas Schermanntól.

Cosa  sarà  il  collegio  senza  di  Lei?” – hangzott teljes egészében a híres-hírhedt mondat, miután a prefektusok újra szóhoz jutottak a tapsvihar után.

A secondo után P. Schermann vette át a szót, hogy megossza velünk néhány emlékét. Olaszországban, mondta, lehetősége volt mindenek előtt a türelem elsajátítására. Ezt mindjárt illusztrálta is egy rövid történettel: egyszer egy mikrohullámú sütőhöz rendelt alkatrészt. Ez egy hónap múlva meg is érkezett – igen ám, csak hogy az is egy hibás darab volt…

Május 20. szép és meleg estéjén került sor az idei nyári koncert lebonyolítására, mely az akadémia új elnökeinek, Marko Coličnak és Jonas Schulte-Eickholtnak első megpróbáltatása volt. Számos vendég társaságában volt alkalmunk meghallgatni a ház tagjainak nagyszerű produkcióit és koprodukcióit, melyet szokás szerint a kollégiumra jellemző kulturális sokféleség hatott át.

A koncert második részét illetően engedjék meg, hogy bemutassam a kollégium “Con Sense” névre hallgató együttesét! A gitároknál Thomas Halagan és Kolë Dedaj! A basszusgitárnál Mátyás Richter! A doboknál Marek Duhár! És végül, de nem utolsó sorban, a billentyűknél Attila Szigmond! Nagy taps jár nekik!

A Fatimai Szűzanya emléknapján került sor az idei közös kirándulásra. A szervezés feladatát a Kovács-SG vállalta, név szerint Kovács György, Tuomas Nyyssölä, Damir Štifanić, Johannes Funk és Fabian Köck. Az első megálló természetesen egy jó capuccino-cornetto elfogyasztására adott alkalmat, miután a busz a lazioi Tuscania városa felé vette az irányt, ahol egyben a szentmise is lebonyolításra került. A pranzo al saccot a Lago di Bolsena mellett fogyaszthatták el a germanikusok, majd rögtön utána lehetőség volt a szieszta és a kávé-szünet kivitelezésére, kívánság szerint összekötve egy dodzsem-futammal. A kaja-kómát kiállva Vulciban kezdődött meg a délutáni program, azonban a nap fénypontja még mindig váratott magára. A csapat előbb a középkori Castello d՚Abbadiat tekinthette meg a hozzátartozó híddal, majd gyalogosan átfáradtak a Parco Archeologicoba, ahol Kovács György vezetése alatt egy nagyobb sétát tettek. A máriaünnep jegyében a sétát követő buszút során egy rózsafűzért imádkozott el a közösség. A bőséges, hosszúra nyúló vacsora egy falusi étteremben kapott helyet, majd a kirándulás a hazaúton hagyományos közös énekléssel végződött.

A 2017/18-as tanév prefektusi szolgálatára a mai napon a kollégium közössége Dominic Lück (Trier) és Kovács György (Vác) urakat választotta meg. A kinevezés P. Rektor jóváhagyásával és az otthoni püspökök beleegyezésével vált hivatalossá.

A ház közösségének egy 17 fős csoportja a húsvéti szünetben egy bosznia-hercegovinai tanulmányi kiránduláson vett részt. Az út két fő állomása Mostar és Szarajevó voltak. Mostarban a katedrálist, a belvárost és annak híres régi hídját, a ferences kolostort és néhány plébániát tekintettek meg, így betekintést nyertek a hercegovinai Egyház életébe. A szentmisét este egy plébániaközösséggel együtt ünnepelte a csapat. Este a szállást biztosító Emaus Házban volt lehetőség egy személyes találkozásra Ratko Perić mostari püspökkel, aki az egyházmegye történetéről és helyi pasztorális kihívásokról beszélgetett a germanikusokkal.

Szarajevóban szállást a II. János Pál ifjúsági központ biztosított, ahol a csoport főegyházmegye ifjúságpasztorációs helyszínét tekinthette meg. A vendégek találkozhattak a régióra jellemző vallási sokszínűséggel: meglátogatták a római katolikus és az ortodox katedrálist és a Gazi Husrev Bég mecsetet – utóbbit a mecset müezzinjének vezetésével. Fontos állomások voltak még a helyi szeminárium és a katolikus iskolaközpont. Az esti szentmise után találkoztak Vinko Puljićcsal, Szarajevó érsek-bíborosával, aki a vacsora után a háborús időben szerzett saját emlékeit és tapasztalatait osztotta meg a vendégekkel.

Mindannyian, akikkel a kirándulásról beszélgettem, örömüknek és elégedettségüknek adtak hangot, mindenek előtt említve a helyiek vendégszeretetét illetve az utazás lelki gazdagságát.

2017. április 13., nagycsütörtök

Nagycsütörtökön délután 6 órakor ünnepeltük az utolsó vacsora emlékét a Szent Ignác templomban. A főcelebráns P. Dartman volt, aki prédikációjában az eukarisztiáról elmélkedett: a kenyér és a bor megváltoznak Jézus kezei között, de nem kevesebbek, hanem egyenesen többek lesznek. A prédikáció után P. Rektor 7 első éves kollégista lábát mosta meg Kolë Dedaj és Michael Opara diakónusok segítségével.

A templomból hazatérve a 8 órai vacsora után kezdetét vette a házban a silencium, és az egész éjen át tartó szentségimádás az 5. emeleti kápolnában. A szorgalmas kiscsoportok ezen az estén végiglátogathattak néhány római templomot, megtekintendő az utolsó vacsora emlékére elkészített kompozíciókat, lélekben követve aztán a Mestert a Getszemáni kertbe, majd a fogságba is.

 

2017. április 14., nagypéntek

A szentségimádás reggel fél 8-kor ért véget.8 órakor imádkoztuk a sötétzsolozsmát Jeremiás siralmaival a kollégium templomában, délután 3-kor pedig az Úr szenvedésére és halálára emlékező liturgiáját végeztük, melyet Christoph Butschak vezetett. Egy újítás került bevezetésre ebben az évben, miszerint a kereszthódolathoz korpusz nélküli keresztet használtunk –így juttatva még jobban kifejezésre a mai napon ünnepelt misztériumot, a kereszt titkát.

Ezen az estén volt lehetőség a keresztutat a Kolosszeumnál a Szentatyával közösen végigjárni, de a házban is, délelőtt és délután, több spontán keresztút szerveződött.

 

2017. április 15., nagyszombat

A nagyszombat, a nap természetének megfelelően, viszonylagos eseménytelenségben folyt le. Közösen a sötétzsolozsmát végeztük P. Heck vezetésével. Az étkezések teljes szilenciumban zajlottak.

 

Nagyszámú hívők közösségében vette kezdetét a húsvéti vigília a Piazza di Sant՚Ignazion a tűz megáldásával. A közös ünneplést Jonas Klur celebrálta, aki ünnepi homíliájában a Szentlélek működéséről beszélt 4 ismert ember életén keresztül bemutatva azt.

Este, jobban mondva éjjel fél 12-kor keződött a hagyományos ientaculum gaudiosum a Gregoriussaalban, ami nemcsak húsvéthétfőig, azaz éjfélig, hanem a nyolcadik nap első sugarainak megjelenéséig tartott.

 

2017. április 16., húsvétvasárnap

A húsvétvasárnapi pápai mise kezdete előtt a kollégium énekkara néhány német húsvéti énekkel kedveskedett a Szent Péter téren összegyűlt hívő tömegnek. Többek között elhangzott: Wir wollen alle fröhlich sein, Gelobt sei Gott im höchsten Thron, und Freu dich, du Himmelskönigin. A régi kedvencek.

Egy római záport, majd az égető nap hevét túlélve a kollégiumban a kék abroszok és a nagyszerű előétel várt ránk a refektóriumban. A festpranzo elfogyasztása után hivatalosan is megkezdődött a húsvéti szünet.

Nagyhét keddjén este fél 9 órai kezdettel a kollégium közössége keresztúton vett részt, melyet a ház ökumenikus köre szervezett és prezentált. A Melantomanicum Cantans ökumenikus énekkar a Müncheni Keresztutat adta elő, melyet Szigmond Attila vezényelt.